Pimpinella Orden

Pimpinella Orden

Ingenting är omöjligt, i alla fall inte sedan 1928

Stjärna

Vänligen logga in med lösenordet.
Ty ingenting är omöjligt!

Pimpinella Orden (PO) är ett programmatiskt
otidsenligt ordenssällskap som bygger på
1700-talstraditioner ("rödt wijn med pimpinella")
och verkar för att under broderliga och konviviala former iaktta en nu förgången tids kultiverade och förfinade umgängesstil under devisen:

Glädje och Broderskap