P

impinella Orden (PO) är ett programmatiskt
otidsenligt ordenssällskap som bygger på
1700-talstraditioner ("rödt wijn med pimpinella")
och verkar för att under broderliga och konviviala former iaktta en nu förgången tids kultiverade och förfinade umgängesstil under devisen:
- - - . . .. . .
Glädje och Broderskap

 

kvist

 

Logga in

 

 

standar .
.
Pimpinella Ordens Standar

 

 

ping